Wonen

Bij OOK bieden we verschillende vormen van wonen aan voor mensen met autisme.

NIEUWE CLIENT AANMELDEN

Wonen

Bij Stichting OOK zijn verschillende woonvormen beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om de zorg geleidelijk af (of op) te schalen als je daar aan toe bent. Zodat er altijd een plek is die bij je past. Je bespreekt samen met je begeleider de doelen in jouw zorgplan, en bepaalt zo samen wanneer jij toe bent aan de volgende stap.

Beschermd wonen

Op onze hoofdlocatie aan de Nieuwendijk 13 in Geldrop is inpandig een woonafdeling gerealiseerd voor 9 (jong)volwassenen met ASS-gerelateerde problematiek. Het gaat om een afdeling met 24-uurs zorg in de nabijheid.

Het team van professionals bestaat uit ongeveer 8 medewerkers. Elke bewoner heeft een vaste Persoonlijk Begeleider en een schaduw PB’er. Hiermee heb je wekelijks een gesprek over jouw doelen. Er is altijd een begeleider voor je beschikbaar als je een dringende hulpvraag hebt.

Samen met je medebewoners maak je afspraken over de taken die gedaan moeten worden. Elke maand is er een bewonersoverleg, waar je zelf (met hulp) ook dingen kunt inbrengen. Zo zorgen we samen voor een veilige, schone woonomgeving, waar het fijn wonen is.

De afdeling bestaat uit een verdieping met een gezamenlijke keuken, woonkamer en wasgelegenheid. Ook is er een gezamenlijke buitenruimte. De individuele wooneenheden zijn voorzien van eigen sanitair (toilet, wasbak, douche).

De woonafdeling voor beschermd wonen is passend voor volwassenen, tussen de 18 en 35 jaar, met ASS-gerelateerde problematiek en gemiddeld of hoog IQ, die zich begeleidbaar opstellen.

Zij lopen vast in hun ontwikkeling en hebben baat bij aansturing, intensief toezicht, overname of regelmatige stimulatie op het gebied van ontwikkelen en inslijpen van vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, regie en gedrag.

Als er sprake is van meerdere problemen of uitdagingen, is het belangrijk om dit in de aanmelding aan te geven. Alleen wanneer de ASS-gerelateerde problematiek op de voorgrond staat is er kans op een match.

Voor bewoning van de beschermd wonen afdeling is een toewijzing nodig vanuit de WMO of WLZ. Voor WMO betreft het code ‘beschermd wonen inclusief wooncomponent’. Voor WLZ is GGZ 3 de enige passende indicatie. Voor WLZ-bewoners wordt maandelijks huur en voedingsgeld in rekening gebracht.

Contra-indicaties: Deze worden altijd vooraf gescreend, o.a. door intake en risico-inventarisatie. Voorbeelden van stoornissen waarvoor u beter bij onze collega’s terecht kunt, zijn overmatig middelengebruik of verslaving, problemen in fysieke agressieregulatie, dissociatieve stoornissen, borderline, suïcidale neigingen of belemmerende depressieve klachten.

Na aanmelding wordt een intake gepland en beoordeeld of plaatsing (op de wachtlijst) passend is.

Begeleid wonen in een woning van OOK

Stichting OOK begeleiding heeft 6 woningen in Geldrop waar je zelfstandig kunt wonen, met 24-uurs begeleiding op afstand. De woningen liggen verspreid door Geldrop en bieden woongelegenheid voor 2 tot 5 bewoners per woning.

Dit betekent dat je 24/7 een beroep kunt doen op de begeleiding. Het team begeleiders bestaat uit ongeveer 10 professionals. Jij hebt voornamelijk contact met jouw Persoonlijke Begeleider als het gaat om je leerdoelen.

Voor de zogenaamde ‘structuurmomenten’ zie je verschillende, vaste begeleiders op een vast moment. Samen met je medebewoners en de begeleiding maak je afspraken over hoe je fijn kunt samenwonen. Bijvoorbeeld door het verdelen van huishoudelijke taken en een maandelijks gesprek met je huisgenoten, of door een app-groep.

Wonen in een woning van OOK is passend voor volwassenen vanaf 18 jaar, met ASS-gerelateerde problematiek die zich begeleidbaar opstellen. Zij hebben actieve aansturing, toezicht, herinnering en controle nodig op het gebied van ontwikkelen en inslijpen van vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, regie en gedrag.

Indien sprake is van meerdere problemen of uitdagingen, is het belangrijk om dit in de aanmelding aan te geven. Alleen wanneer de ASS-gerelateerde problematiek op de voorgrond staat is er kans op een match.

Bij bewoning van een woning van OOK is een toewijzing nodig vanuit de WMO of WLZ. Voor WMO betreft het beschermd thuis 1 of 2, waarbij de huisvestingscomponent al dan niet toegekend wordt.

De code “begeleid zelfstandig thuis’ kan tijdelijk als overbrugging ingezet worden indien zicht is op doorstroom naar een eigen woning. Bij “begeleid zelfstandig thuis’ wordt er maandelijks huur in rekening gebracht en is een huisvestingscomponent niet mogelijk.

Voor WLZ is GGZ 2 of in specifieke gevallen GGZ 1 de enige passende indicatie. Voor WLZ-bewoners wordt maandelijks huur en (indien van toepassing) voedingsgeld in rekening gebracht.

Contra-indicaties: Deze worden altijd vooraf gescreend, o.a. door intake en risico-inventarisatie. Voorbeelden van stoornissen waarvoor u beter bij onze collega’s terecht kunt, zijn overmatig middelengebruik of verslaving, problemen in fysieke agressieregulatie, dissociatieve stoornissen, borderline, suïcidale neigingen of belemmerende depressieve klachten.

Na aanmelding wordt een intake gepland en beoordeeld of plaatsing (op de wachtlijst) passend is.

DOOR! naar een eigen woning

Het doel van DOOR! is om cliënten die verblijven bij zorgaanbieders en toe zijn aan zelfstandig wonen, toegang te bieden tot reguliere woonruimte. Indien je toegelaten wordt tot het DOOR!-traject, wordt er binnen 3 tot 6 maanden na acceptatie een woning aan je toegewezen.

Deze moet je accepteren. Stichting OOK sluit een wooncontract met de woningcorporatie en blijft gedurende 1 jaar betrokken. Wij zijn o.a. verantwoordelijk voor de voortgang van jouw proces en het betalen van de huur aan de woningcorporatie.

Na 1 positief jaar wordt het huurcontract overgezet op jouw eigen naam. Gefeliciteerd, je woont nu écht op jezelf! Aan het einde van het DOOR!-traject besluit je zelf of je nog behoefte hebt aan ondersteuning vanuit Stichting OOK.

Ambulante woonbegeleiding in je eigen woning

Zelfstandig wonen betekent zélf verantwoordelijk zijn voor je huishouden, administratie, post, koken, persoonlijke hygiëne etc. Ook op het gebied van communicatie en gedrag worden dingen van je verwacht.

Als het je (nog) niet lukt om dit helemaal zelf te doen, kunnen onze begeleiders je daarbij ondersteunen. Wij helpen je om een manier te vinden om zo goed mogelijk om te gaan met jouw uitdaging.

Wij zoeken naar een manier waarop je zo min mogelijk hinder ondervindt en zo zelfstandig mogelijk, met zo min mogelijk hulp, kan functioneren. Wat je hulpvraag ook is.

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA  Geldrop

(040) 285 7868
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
info.geldrop@ookbegeleiding.nl
AGB-code: 73732954

Button Facebook   Button Twitter   Button LinkedIn

Logo Lijn 64