Individuele Begeleiding

Bij OOK bieden we (specialistische) individuele begeleiding aan mensen met autisme.

NIEUWE CLIENT AANMELDEN

(jong)volwassenen

Bij (specialistische) individuele begeleiding onderzoeken we hoe jij zo goed mogelijk geholpen kan worden met jouw hulpvraag. Als je dat fijn vindt, betrekken we ook jouw netwerk.

We maken gebruik van jouw individuele krachten en positieve eigenschappen. We streven ernaar om samen jouw hulpvraag op te lossen. Als dit niet haalbaar is helpen we je om een manier te vinden om zo goed mogelijk te leren omgaan met jouw uitdaging.

We zoeken naar een manier waarop je zo min mogelijk hinder ondervindt en zo zelfstandig mogelijk, met zo min mogelijk hulp, kan functioneren. Wat je hulpvraag ook is.

Jeugdigen

Bij jeugdigen wordt de vraag van de jeugdige altijd in de context van het gezinssysteem bekeken. Samen met alle betrokkenen maken we een zorgplan, waarin we afspreken hoe we gezamenlijk gaan bijdragen aan het doel.

Voorbeelden van doelen:

 • aanleren / oefenen / ondersteunen van vaardigheden zoals koken, plannen, organiseren, administratie, aankleden, deelname openbaar vervoer, telefoneren, boodschappen doen, persoonlijke hygiëne, verwerken van post
 • voeren van regie, door bijvoorbeeld agendabeheer, weekplanning beheren, invulling geven aan vrije tijd
 • bewustwording en beïnvloeding van gedrag bij bijvoorbeeld sociale beperking, inleven in anderen, antisociaal gedrag
 • inzicht in eigen capaciteiten
 • bevorderen / behouden van zelfredzaamheid
 • bevorderen / behouden van zelfregie
 • oefenen van gedrag in een veilige context, waarna transfer naar het dagelijks leven kan plaatsvinden
 • ondersteuning bij communicatie, bijvoorbeeld met familie, partner, school, werk of instanties
 • acceptatie van de beperkingen en het vinden van een manier om hiermee om te gaan
 • vormen van een reëel toekomstbeeld
 • voorbereiden op een aankomend life-event, bijvoorbeeld verhuizing, start van studie, of het moment dat je 18 wordt

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA  Geldrop

(040) 285 7868
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
info.geldrop@ookbegeleiding.nl
AGB-code: 73732954

Button Facebook   Button Twitter   Button LinkedIn

Logo Lijn 64