Stichting OOK Begeleiding

OOK is hét autisme centrum uit Geldrop waar met 55 zorgprofessionals begeleiding wordt geboden in het kader van Jeugdwet, WMO en WLZ.

Wij bieden individuele begeleiding, gezinscoaching, ouderbegeleiding, dagbesteding, woonbegeleiding en beschermd wonen.

In Eindhoven bieden wij WMO-begeleiding, samen met onze collega’s van ZorgXtra.

Doelgroep

De zorg en hulpverlening van OOK richt zich in de eerste plaats op mensen met ASS of andere hulpvraag. Mensen van alle leeftijden en ongeacht afkomst, ras, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, politieke of levensovertuiging, economische of sociale status.

In tweede instantie richt de zorg van OOK zich op de directe omgeving van de hulpvrager. Dit kunnen bijvoorbeeld de ouders of verzorgers zijn van een kind of de partner van een volwassene. Uitgangspunt daarbij is dat onze zorg of hulpverlening altijd ten dienste staat van de zorgvrager.

Zorgvisie

OOK heeft zich in haar zorgvisie het volgende doel gesteld:

“Op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen, zo breed mogelijke, compleet mogelijke en op de cliënt afgestemde zorg bieden. Vanuit kennis, professionaliteit en innovatie. Gericht op (het bereiken van) een zo groot mogelijke mate van welzijn, autonomie, regie over het eigen leven en levensvreugde voor de cliënt. Uitgaande van gelijkwaardigheid, respect en integriteit”.

Ons doel is niet het ‘wegnemen’ of ‘genezen’, maar vooral hier zo goed mogelijk mee om leren gaan. Zodat men er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt en zo zelfstandig mogelijk, met zo min mogelijk hulp, kan functioneren. En dat waar hulp nodig is, deze geboden wordt, op duidelijke, respectvolle en integere wijze. Wij zijn van mening dat dit op het gebied van o.a. ASS goed mogelijk is en dat hier minimaal naar gestreefd dient te worden.

Kwaliteit

Stichting OOK werkt met SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerkers. Stichting OOK voldoet aan de paragraaf Sociaal Ondernemen trede 3 op de PSO prestatieladder. Dit is een indicatie voor Sociaal Ondernemen.

De organisatie is HKZ-gecertificeerd. Met het HKZ-keurmerk laat Stichting OOK zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders.

Het HKZ-keurmerk toont aan dat Stichting OOK intern de zaken goed op orde heeft, de klant centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Leerbedrijf

OOK is een zogenaamd 'erkend leerbedrijf'. Daarvoor werken we samen met de organisatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA  Geldrop

(040) 285 7868
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
info.geldrop@ookbegeleiding.nl
AGB-code: 73732954

Button Facebook   Button Twitter   Button LinkedIn

Logo Lijn 64