Ouderbegeleiding

Bij OOK bieden we ouderbegeleiding voor ouders van kinderen met autisme.

NIEUWE CLIENT AANMELDEN

Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding worden ouder(s) en/of verzorger(s) begeleid bij vraagstukken over hun kinderen of over de opvoeding. Ouders leren hoe ze het beste met bepaalde situaties om kunnen gaan, en krijgen meer handvatten om hun kind beter te begrijpen.

De doelstelling is dus om de competenties van de ouder(s) en/of verzorger(s) te versterken.

Tijdens ouderbegeleiding kan bijvoorbeeld ingegaan worden op de consequenties van de problematiek van het kind in het gezin. Acceptatie en verwerking van de gezinssituatie en toekomstbeeld. Het aanbieden van vaardigheden of pedagogische technieken. Het aan- en afleren van gedrag. Informatieverstrekking over de problematiek van het kind. Informatie over aanvullende ondersteuningsmogelijkheden.

Ouderbegeleiding kan ingezet worden op basis van een indicatie ‘specialistische begeleiding’ vanuit de Jeugdwet.

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA  Geldrop

(040) 285 7868
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
info.geldrop@ookbegeleiding.nl
AGB-code: 73732954

Button Facebook   Button Twitter   Button LinkedIn

Logo Lijn 64