Boeken over autisme

Ben je op zoek naar een boek over autisme? Hieronder hebben we er een aantal voor je verzameld.

Titel Mijn kind heeft autisme
Auteur(s) Peter Vermeulen en Steven Degrieck
Uitgever Lannoo
ISBN 978 90 209 6632 4
Korte beschrijving Dit allesomvattende, toegankelijke basisboek over autisme biedt concrete antwoorden op de meest voorkomende vragen die ouders van kinderen met autisme zich stellen. Hoe herkennen we autisme? Weten we of de diagnose die gesteld is ook juist is? Wat zijn de oorzaken van autisme? Welke behandeling is het beste voor ons kind? Hoe kunnen we ons kind helpen in zijn vrije tijd? Hoe gaan we om met uitdagend en moeilijk gedrag? En hoe kunnen we het beste communiceren met ons kind?
De talrijke voorbeelden en praktisch bruikbare tips maken van dit boek dè oorspronkelijk Nederlandstalige basisgids over autisme.Titel Dit is de titel (over autistisch denken)
Auteur(s) Peter Vermeulen
Uitgever EPO
ISBN 90 6445 123 0
Korte beschrijving ‘Dit is de titel’ geeft treffend weer waar dit boekje over gaat, namelijk over autistisch denken. Mensen met autisme hebben een specifieke wijze van denken. Rechtlijnig en rigide, maar tegelijkertijd helder en zuiver. Peter Vermeulen tracht op zeer concrete wijze inzicht in deze manier van denken te geven. Hij vergelijkt het autistisch denken met een computer. Er is maar één waarheid. Maar het leven van alledag kent vele waarheden, hetgeen eigenlijk niet past in het denken van iemand met autisme. Dit leidt tot verwarring en onzekerheid, maar ook tot komische momenten. Een 11-jarige jongen vroeg aan mij waarom ik mijn voetbalkleren niet aanhad. Mijn voetbalkleren? Ja, ze zeiden dat de prof kwam…! Een prof is in zijn denken alleen een profvoetballer en geen hoogleraar.Titel En dan… En dan…? (tijd verhelderen voor mensen met autisme)
Auteur(s) Steven Degrieck
Uitgever LannooCampus
ISBN 978 90 209 7175 0
Korte beschrijving ‘Wat doen we dan, en dan, en dan…?’ Deze vraag ligt voortdurend op de lippen van mensen met autisme. Aangezien zij moeilijk de samenhang zien van wat zij waarnemen, is hun tijdsbesef gebrekkig en de stress over wat gaat komen groot. Zij zoeken naar voorspelbaarheid via routinematig handelen of vervallen in passiviteit.
Mensen met autisme hebben het recht zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over wat er in hun leven gaat gebeuren. Een belangrijk hulpmiddel zijn dagschema’s of tijdslijnen die als een concrete en visuele vorm van communicatie de nabije toekomst verduidelijken.
Dit praktijkboek helpt iedereen die verduidelijking en voorspelbaarheid moet bieden aan mensen met autisme op weg bij het opstellen van dagschema’s , aangepast aan elke unieke persoon. In het boek komt het hoe en waarom van dagschema’s aan bod zowel voor begaafde mensen met autisme als zij met een verstandelijke beperking.
Een juist gebruik van dagschema’s verhoogt de zelfstandigheid en de flexibiliteit van mensen met autisme en het verlaagt hun stress. Door dit alles neemt hun zelfwaarde toe.Titel Verborgen regels (praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden)
Auteur(s) Brenda Myles, Melissa Trautman, Ronda Schelvan
Uitgever Pica
ISBN 9077671005
Korte beschrijving Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je algemene sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen hebben daar geen problemen mee. Dankzij hun sociale intuïtie kunnen ze talloze situaties juist inschatten en nemen ze de vaak verborgen of ongeschreven regels moeiteloos in acht.
Voor sommige mensen zijn die regels echter niet zo vanzelfsprekend. De sociaal-cognitieve problemen waarmee zij kampen komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD of het syndroom van Giles de la Tourette hebben. Speciaal voor deze mensen (kinderen èn volwassenen) is dit boek geschreven.
Naast verschillende technieken om de vaardigheden aan te leren, komen in deze uitgave de voorbeelden van regels die in diverse situaties kunnen gelden aan bod, overzichtelijk in gedeeld in categorieën (op school vriendschappen, op reis, in gezelschap, enzovoort).
In de praktijk blijkt dat het behandelen van één regel per dag, kinderen al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in hun sociale interacties.Titel Autisme, een korte inleiding
Auteur(s) Utah Frith
Uitgever Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN 978 90 5712 291 0
Korte beschrijving Wat is het verschil tussen autisme en het Aspergersyndroom? Hoe worden zij veroorzaakt en is er wat aan te doen? Waarom lijken ze steeds vaker voor te komen? Zijn we niet allemaal een beetje autistisch?
Een stoornis in het autismespectrum kan gepaard gaan met bijzondere talenten, maar ook met grote problemen: rigide gedrag, beperkte interesses en minimale communicatie en interactie. Autisme is een ingrijpende stoornis die niet eenvoudig te overwinnen is.
Ondanks de toenemende bekendheid van autisme, zijn er nog steeds maar weinig harde feiten bekend over deze stoornis. Utah Frith selecteerde voor dit boek de best houdbare onderzoeksresultaten. Ze legt uit welke sociale beperkingen autisme met zich meebrengt en hoe die veroorzaakt worden, beschrijft hoe mensen met autisme de wereld ervaren en verklaart hun gedrag. Ze sluit af met een overzicht van mogelijkheden voor behandeling en begeleiding.Titel Van een andere planeet (autisme van binnen uit)
Auteur(s) Dominique Dumortier
Uitgever Houtekiet
ISBN 978 90 5240 659 6
Korte beschrijving Dominique is anders, ze heeft autisme. Mensen vinden haar ‘moeilijk’. Autisme is onzichtbaar. Een persoon met autisme leeft op een andere planeet. In dit autobiografische verslag leren we autisme kennen van binnen uit. We voelen aan den lijve de hinder die Dominique ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, autorijden of koken. De wereld is beangstigend omdat alle zintuiglijke prikkels een chaos teweegbrengen, met een allesoverheersend gevoel van ontreddering en paniek tot gevolg. Dagelijkse geluiden, zoals het geritsel van een zakje of geroezemoes, veroorzaken helse pijnen, vergelijkbaar met tandpijn. Communicatie verloopt stroef en leidt tot misverstanden en onbegrip, met ruzie tot gevolg. Sociaal contact lukt alleen bij mensen die ze goed kent. Toch geeft ze ook lezingen over autisme en heeft ze een vaste vriend.
Deze uitermate heldere uiteenzetting geeft ons inzicht in de verwarrende, maar soms ook grappige belevingswereld van een jonge vrouw met autisme.Titel Ik wil niet meer onzichtbaar zijn (autisme in de allochtone cultuur in Nederland)
Auteur(s) Birsen Başar
Uitgever Pica
ISBN 9789077671504
Korte beschrijving In dit openhartige boek vertelt Birsen haar levensverhaal. Een leven met autisme in de allochtone cultuur in Nederland. Hoewel haar liefdevolle en zorgzame ouders er alles aan doen om Birsen aansluiting te laten vinden bij leeftijdgenootjes en familieleden, is er in de omgeving vooral onbegrip over haar autisme (otizm in het Turks). Bidden en meer tussen de mensen komen zou er vanzelf voor zorgen dat haar problemen verdwijnen.
In allochtone culturen is weinig bekend over de diverse typen in het Autisme Spectrum, zoals het syndroom van Asperger, PDD-NOS of klassiek autisme, de vorm die Birsen heeft. Zij wil hierin verandering brengen en jongvolwassen allochtonen met autisme een stem geven. Dit doet zij onder andere door in het hele land lezingen te geven. Ook verscheen haar boek in Turkije.Titel Sociaal onhandig (de opvoeding van kinderen met PDD-NOS en ADHD
Auteur(s) B.J. van den Hoofdakker, R.B. Minderaa, M. Oosterhoff, M. Serra, H.B. Til, P.W. Troost, L. van der Veen-Mulders
Uitgever Koninklijke Van Gorcum BV
ISBN 90 232 3495 2
Korte beschrijving In dit boek staan kinderen met de diagnose PDDNOS centraal. Deze kinderen hebben problemen in de ontwikkeling van sociaal begrip en sociaal gedrag. Een redelijk groot aantal van hen heeft ook last van aandachtsproblemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij de diagnose ADHD. Daarom komt ook ADHD regelmatig aan de orde in dit boek.
Het eerste deel van het boek beschrijft de problemen van kinderen met PDDNOS en de gevolgen voor de opvoeding en het gezin. Ook komt aan bod hoe de diagnose gesteld kan worden. Enkele veel gestelde vragen van ouders worden beantwoord.
Het tweede deel gaat over de opvoeding van kinderen met PDDNOS. Deze kinderen stellen speciale eisen aan hun omgeving en aan hun opvoeders. Dit boek geeft opvoeders een groot aantal tips en concrete adviezen die de opvoeding makkelijker kunnen maken. Iedere ouder kan zelf kiezen welke tips in zijn of haar situatie bruikbaar zijn en welke niet.
Het boek is in de eerste instantie bedoeld voor ouders, als een ondersteuning bij de opvoeding van kinderen met PDDNOS. Het is ook geschikt voor beroepsgroepen die te maken krijgen met ouders van kinderen met PDDNOS/ADHD, zoals hulpverleners, leerkrachten of (huis)artsen. Het boek kan ook gebruikt worden als ondersteuning bij de begeleiding van ouders.Titel Een gat waar je hart zit (eenzaamheid bij mensen met autisme)
Auteur(s) Baukje van Kesteren
Uitgever SWP
ISBN 90 6665 664 6
Korte beschrijving Mensen met autisme lijken vaak bewust het alleen zijn te verkiezen boven het gezelschap van anderen. Kun je daaruit afleiden dat ze zich nooit eenzaam voelen? Baukje van Kesteren concludeert het tegendeel. Rond haar vijftigste blijkt dat zij een aan autisme verwante stoornis heeft. Anderhalf jaar is ermee gemoeid voor zij deze nieuwe wetenschap over zichzelf een plaats heeft gegeven. Eén van de dingen waar zij op stuit, is het mogelijke verband tussen de stoornis en het gevoel van eenzaamheid waarmee zij al sinds haat kindertijd wordt geconfronteerd.
In ‘Een gat waar je hart zit’ vertelt de auteur eerst haar eigen verhaal en laat zij vervolgens een twintigtal lotgenoten aan het woord. Hun ervaringen werpen een schrijnend licht op het dagelijkse gevecht tegen de eenzaamheid van veel - maar uitdrukkelijk niet alle – mensen met autisme. Daarnaast laat zij professionals aan het woord over hun pogingen mensen met autisme een uitweg uit de eenzaamheid te helpen vinden. Ook besteedt zij aandacht aan een minder bekende benadering van autisme, namelijk de antroposofische. Een verrassend extraatje vormen de gedichtjes waarin zij de gevoelens van een buitenbeentje herkenbaar en ontroerend verwoord.
Een confronterend boek over een gevoelig onderwerp.Titel Zeno alleen?
Auteur(s) Inne van den Bossche
Uitgever Abimo
ISBN 9789059325555
Korte beschrijving Vandaag is geen gewone schooldag voor Zeno. Zijn juf is er niet en dat is een hele uitdaging want Zeno is geen gewone jongen. Zeno heeft autisme en daarom heeft hij het moeilijk als hij niet weet wat hij kan verwachten. Maar zijn juf kent hem wel en heeft daarom de dag goed voorbereid... tot Zeno's vriendje Jens plotseling ziek wordt.Titel Gewoon buitengewoon
Auteur(s) Ellen Verspeeten
Uitgever Epo
ISBN 978 90 6445 645 9
Korte beschrijving Ward is dol op treinen, op zich niet zo speciaal maar Ward kan er wel uren over praten, gaat elk weekend met zijn papa naar de treinen kijken en als hij tekent... zijn het vaak treinen. In de klas zit Ward vaak een beetje apart en ook op de speelplaats loopt hij wel eens helemaal alleen. Hij reageert een beetje vreemd op andere kinderen en zijn klasgenootjes stellen zich dan ook heel wat vragen. Ze lijken zich ook wel eens te ergeren aan het feit dat voor Ward soms andere regels gelden.
Gelukkig is er Noor, Ward vriendinnetje. Zij neemt Ward gewoon zoals hij is, en past zich een stukje aan hem aan zodat ze samen toch plezier kunnen beleven.Titel Gewoon een jongen met autisme
Auteur(s) Chris Lauwers
Uitgever Epo
ISBN 90-6445-343-8
Korte beschrijving Het dagboekachtige verhaal van een moeder over haar leven met een zoon met autisme. Chris Lauwers beschrijft de jarenlange lijdensweg van haar gezin. Het duurde immers heel lang vooraleer de diagnose autisme gesteld werd bij Lander. Daarna pas kon de langzame groei, met vallen en opstaan, naar de volwassenheid beginnen. "Lander is 20 en afgestudeerd. Hij is wat men wel eens een hoogfunctionerende autist noemt. 1.87 meter. En met zijn schoenen aan 1.97 meter, zoals hij zelf zegt."Titel Gewoon een huis in autismeland
Auteur(s) Chris Lauwers
Uitgever Epo
ISBN 978 90 6445 572 8
Korte beschrijving In haar eerste boek Gewoon een jongen met autisme beschreef Chris Lauwers hoe na een jarenlange lijdensweg bij haar zoon Lander autisme werd gediagnosticeerd.
In dit vervolg beschrijft Chris Lauwers het opgroeien van ongewone pubers. Ook jongeren met autisme willen 'zoals iedereen zijn', ze willen behoren tot hun grote groep leeftijdsgenoten.
Gewoon een huis in autismeland verhaalt hoe haar zoon zich hardnekkig bleef verzetten tegen alles wat ook maar in de richting van autisme wees. Voor zijn moeder is het relaas van Lander er een van 'geef nooit op', een getuigenis ook van loslaten, beetje bij beetje en soms ongemerkt. Maar het lukte en het resultaat mag er wezen.Titel Autisme: alles op een rijtje
Auteur(s) Herbert Roeyers
Uitgever Acco
ISBN 978 90 334 6459 1
Korte beschrijving Dit boek zet de huidige wetenschappelijke kennis over autisme op een rijtje en vertaalt ze naar de praktijk. De auteur gaat ook in op veelgestelde vragen als "komt autisme alsmaar vaker voor?", "wat is het verschil tussen autisme en asperger syndroom?" enzovoort. Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die iets meer willen weten over autisme en verwante stoornissen, maar ook ouders en andere geïnteresseerden vinden er zeker hun gading in.Titel Syndroom van Asperger (een antwoord op 101 vragen)
Auteur(s) Peter Vermeulen en Thomas Fondelli
Uitgever Lannoo
ISBN 978 90 209 8044 8
Korte beschrijving Kinderen met het syndroom van Asperger hebben een heel eigen manier van denken die ouders, familieleden, vrienden en leerkrachten sterk op de proef stellen. Dit boekje reikt handvatten aan om deze kinderen zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden. In het boekje is er aandacht voor de unieke kwaliteiten van elk kind. Het boekje beantwoordt veelgestelde vragen als:
- Wat is het verschil tussen het Syndroom van Asperger en autisme?
- Is speciaal onderwijs noodzakelijk?
- Hoe help je je kind een beter contact te hebben met anderen?
- Hoe breng je je kind stapsgewijs zelfredzaamheid bij?
- Wat met vrije tijd en ontspanning?
- En wat in het volwassen leven?Titel Een gesloten boek (autisme en emoties)
Auteur(s) Peter Vermeulen
Uitgever Acco
ISBN 90-334-5909-4
Korte beschrijving Eenmaal geopend bedoelt 'Een gesloten boek' een 'blikopener' te zijn voor de gevoelswereld van mensen met autisme. Met deze herziene editie probeert Peter Vermeulen het onderwerp emoties verder uit te diepen en meer inzicht te geven in de andere 'beleving' van mensen met autisme.
De auteur nieemt de lezer mee op een rijk geïllustreerde tocht door de wereld van gevoelens en tracht ook inzicht te geven in de relatie tussen emotie en cognitie.
Peter Vermeulen heeft het in dit boek o. m. over gevoelens uiten, herkennen, begrijpen... En over mensen inzicht geven in hun autisme. Vernieuwde hoofdstukken over intimiteit en emotionele intelligentie.Titel Ik wil een vriend met rode schoenen
Auteur(s) Kristien Dieltiens
Uitgever Clavis
ISBN 978 90-448-0716-5
Korte beschrijving "Ik wil een vriend met rode schoenen" is een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar.
Het wil een realistisch beeld geven van een kind met autisme.
In dit boekje wordt een poging gedaan om autisme te bespreken met kinderen. In de bijsluiter vinden ouders, opvoeders en leerkrachten achtergrondinformatie over autisme.
In ‘Ik wil een vriend met rode schoenen’ wordt ingezoomd op autisme.
Het is een realisatie in samenwerking met Autisme Centraal.Titel Jikke Pikke komt er wel
Auteur(s) Renée Veenstra
Uitgever Epo
ISBN 90-6445-296-2
Korte beschrijving Voor kinderen van 8-10 jaar.
Jikke is een jongen van 8 met bruine krullen. Pestkoppen roepen soms "Jikke Pikke" naar hem. Dat komt omdat hij wel slim is, maar toch ook anders. Praten bijvoorbeeld: Jikke praat met de bomen. En wanneer hij het naar zijn zin heeft, praat hij hardop met zichzelf. Maar praten en tegelijk zijn veters strikken, dat gaat niet goed. Dat komt omdat Jikke een jongen met autisme is.
Het is leuk te lezen wat Jikke allemaal denkt en doet: in de tuin, in het bos, bij de tandarts, in het zwembad, op de kinderboerderij, op een feestje. Want Jikke wil het liefst net zoals de andere kinderen zijn. En erbij horen.Titel Partners in autisme (relaas van (on)gewone relaties)
Auteur(s) Cis Schiltmans
Uitgever Epo
ISBN 90-6445-423 X
Korte beschrijving Hoe gelijkaardig en verschillend beleven mensen met en zonder autisme hun partnerrelatie? De vraag die daarbij telkens weer opduikt, is wie zich wanneer en in welke mate moet aanpassen aan de ander.
Want de hersenen van mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier, en dat heeft indringende gevolgen op het vlak van sociaal inzicht, van sociale vaardigheid. Mensen met autisme hebben het moeilijk anderen spontaan aan te voelen, ze ervaren prikkels anders, ze zien eerder de bomen dan het bos, ze voelen niet automatisch aan wat wel en niet belangrijk is, ze communiceren zeer concreet enz. Dit verschil leidt geregeld tot misverstanden en verstoorde relaties; praten over gevoelens is niet vanzelfsprekend, en wat als je niet kan doen alsof?
Dat neemt niet weg dat mensen met autisme deugddoende partnerrelaties kunnen hebben, al moet de ene partner alles ‘beredeneren’ terwijl de andere bijna automatisch aanvoelt wat wordt bedoeld en gewenst. In dit boek doen twaalf partners in autisme hun verhaal.Titel Dag vreemde man (over partners met autisme)
Auteur(s) Veerle Beel
Uitgever Epo
ISBN 90-6445-206-7
Korte beschrijving Dit boek verhaalt over onmacht en pijn. Een relaas waarin men autisme na 60 jaar wetenschappelijk onderzoek nog altijd niet echt begrijpt en onderkent. Net als de ouders van kinderen met autisme 40 jaar geleden, verenigden partners van een persoon met autisme zich. Veerle Beel ging op pad en interviewde een aantal van die partners. De partners in dit boek zijn niet bedrogen door hun man of vrouw maar door het autisme. Een gewaagd boek. Het getuigt van moed en durf.Titel Autisme als contextblindheid
Auteur(s) Peter Vermeulen
Uitgever Acco
ISBN 978 90 334 7612 9
Korte beschrijving In dit boek gaat Peter Vermeulen op zoek naar de rol van context in de menselijke waarneming en informatieverwerking. Op een begrijpelijke manier vat hij wetenschappelijk onderzoek naar de rol van context in de werking van het menselijk brein samen. Talrijke anekdotes en voorbeelden illustreren hoe contextblindheid een verklaring kan bieden voor het denken en gedrag van mensen met autisme.
Uta Frith over 'Autisme als contextblindheid': Een verfrissend perspectief... Met zijn omvattend concept van contextblindheid biedt Vermeulen een nieuw licht op onze nog altijd vage kennis van deze fascinerende aandoening.

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA  Geldrop

(040) 285 7868
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
info.geldrop@ookbegeleiding.nl
AGB-code: 73732954

Autisme Centrum Rivierenland / Bommelerwaard 
Gerdina's Hof 17
4191 MX  Geldermalsen
Van Heemstraweg 9
5301 PA  Zaltbommel
(0418) 519 324
info.acb@ookbegeleiding.nl