Wat doen we ?

Een overzicht van ons aanbod

Vertel meer

Stichting OOK Begeleiding heeft geen vaste wachttijd. Binnen enkele weken na ontvangst van een geldige toewijzing kan een intakegesprek gepland worden en starten wij zo spoedig mogelijk de begeleiding.

Individuele begeleiding

Heb je autisme en leidt dit regelmatig tot problemen? Kun je wel wat hulp gebruiken die helemaal is toegespitst op jouw situatie? We helpen je graag met het vinden van een oplossing.

Meer info

Begrijp je niet altijd wat de mensen om je heen bedoelen? Heb je vaak ruzie, maar snap je eigenlijk niet waarom? Vind je het moeilijk om over je gevoelens te praten? Autisme, wat is dat eigenlijk? En wat betekent dat voor jou en voor de mensen om je heen? Wil je hier mee aan de slag, maar lukt het je niet om in een groep hieraan te werken? Dan is individuele begeleiding iets voor jou.

Bij individuele begeleiding gaat één van onze begeleiders samen met jou aan de slag om een oplossing te zoeken voor je problemen. Er wordt aangesloten bij situaties uit jouw eigen leven. Dit kan zijn in de vorm van gesprekken, maar er kunnen ook andere middelen worden ingezet. Het belangrijkste is dat er naar een oplossing wordt gezocht die bij jou past, waar jij verder mee kunt.

Als je juist het functioneren in groepen wilt oefenen is dit ook mogelijk binnen de individuele begeleiding, je neemt dan deel aan de groep, met jouw individuele begeleider.

Ouder-/gezinsbegeleiding

Hebben één of meerdere personen in jouw gezin autisme? Leidt dit tot allerlei problemen waar jullie zelf niet meer uitkomen? Dan kan ouder-/gezinsbegeleiding een oplossing bieden.

Meer info

Soms gaat het in je gezin niet zoals je eigenlijk zou willen. Wellicht zijn er veel conflicten, of wordt er regelmatig langs elkaar heen gepraat. Soms lijken jullie elkaar helemaal niet te begrijpen. Het kan er dan op lijken dat jullie er als gezin even niet meer uit komen.

Het kan dan helpen als er iemand even meekijkt. Iemand die buiten het gezin staat en met een open blik jullie situatie onder de loep kan nemen. Iemand die bruikbare handvatten geeft die aansluiten bij jullie gezinscultuur. Iemand die kan luisteren naar jullie problemen en helpt om oplossingen te bedenken, maar in jullie tempo en passend bij jullie als gezin.

Soms wordt daar ook de videocamera bij ingezet, om op die manier vast te kunnen leggen wat er nu precies gebeurt voordat die boze bui ontstaat. Het zijn soms heel kleine prikkels, die alleen dan goed te zien zijn.


Dagbesteding

Wil je graag werken maar ben je nog op zoek naar de juiste plek of vaardigheden? Lukt het momenteel niet goed om te werken of studeren? Onze Dagbesteding kan je op weg helpen.

Meer info

In zeer kleine groepen met veel individuele aandacht wordt er aan allerlei verschillende vaardigheden gewerkt die belangrijk zijn in het arbeidsproces. Er wordt gezocht naar je sterke kanten en je mogelijkheden. We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk aan te passen op jou.

Maar ook als het (nu) niet voor je is weggelegd om ergens in het arbeidsproces deel te nemen kan onze dagbesteding de plek voor jou zijn.

Met veel individuele aandacht wordt er naar activiteiten gezocht die dicht bij je interessegebieden liggen. Er wordt samen met jou gezocht naar een uitdaging of juist naar rust en regelmaat. Er zijn vele activiteiten mogelijk.

Ook voor jonge schooluitvallers met een (tijdelijke) ontheffing van de leerplicht bieden wij een passende dagbesteding op maat!

Bij onze dagbesteding werken wij onder meer samen met Stichting Lijn64.

Studie-begeleiding

Heb je hulp nodig bij huiswerk maken en studeren, het maken van een studiekeuze of het zoeken naar een werk/stage plek? Of zit je thuis omdat je op school niet verder komt?

Meer info

Bij de studieafdeling kun je terecht wanneer het je niet goed lukt om op een zelfstandige manier huiswerk te maken, leren, plannen en/of om structuur aan te brengen in de taken die je moet doen.

Onze ervaren medewerkers helpen je om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Het kan ook zo zijn dat je momenteel niet goed binnen het reguliere of speciale onderwijssysteem past. Bij OOK gaan we dan kijken naar wat niet goed past.

Je krijgt eerst de tijd om te werken aan een gevoel van rust en veiligheid en aan het beeld dat je van jezelf en de wereld hebt. Pas als jij weer in jezelf vertrouwd en je weer stevig in je schoenen staat gaan we kijken naar wat mogelijk is.

Hierbij kun je denken aan alternatieve vormen van onderwijs, alternatieve routes naar een startkwalificatie of gaan we kijken naar een andere zinvolle dagbesteding.


Begeleid Wonen

Heb je autisme en wil je graag op jezelf wonen? Maar lukt dit je nog niet helemaal zelfstandig? Dan is begeleid wonen misschien iets voor jou.

Meer info

Voor Begeleid wonen is er momenteel een wachttijd. Hoe lang deze wachttijd is, is sterk afhankelijk van uw situatie. Neem voor meer informatie hierover contact op.

Voor mensen met autisme is het leven vaak niet eenvoudig. Onze maatschappij wordt steeds complexer. Er wordt steeds meer van mensen verwacht en er is steeds minder ruimte voor mensen die niet (helemaal) aan de verwachtingen voldoen.

Voor mensen met autisme betekent dit vaak dat zij niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen. Toch hebben ook deze mensen, maar ook hun ouders/verzorgers, daar wel behoefte aan. Begeleid wonen kan dan een oplossing bieden. Soms als tussenstap naar zelfstandig wonen, soms als definitieve woonvorm.

Bij begeleid wonen woon je met meerdere mensen (met ASS) in een huis, waar je zo zelfstandig als mogelijk kunt wonen. Maar waar je, op momenten dat jij dit nodig hebt, hulp krijgt van begeleiders. Je leert ook elkaar zoveel mogelijk te helpen en te steunen.

Stichting OOK Begeleiding heeft verschillende woningen in Geldrop tot haar beschikking voor begeleid wonen.

Beschermd Wonen

Heb je er baat bij om te wonen in een beschermde omgeving, waar altijd hulp aanwezig is. Dan is Beschermd wonen iets voor jou.

Meer info

Voor Beschermd wonen is er momenteel een wachttijd. Hoe lang deze wachttijd is, is sterk afhankelijk van uw situatie. Neem voor meer informatie hierover contact op.

Wanneer het je niet lukt om zelfstandig te wonen, omdat je bij voorbeeld autisme hebt, is er een mogelijkheid om beschermd of begeleid te gaan wonen. Begeleid wonen wil zeggen dat je woont in een huis van de Stichting en dat er op vaste momenten iemand komt om jou te helpen met dingen die voor jou moeilijk zijn.

Verder is er altijd iemand bereikbaar voor noodgevallen of kan er in een moeilijke periode extra begeleiding ingezet worden.

Wanneer je meer hulp nodig hebt op onvoorspelbare momenten en er eigenlijk altijd iemand aanwezig moet zijn waar je op terug kunt vallen, pas je beter in beschermd wonen. Hier is altijd een begeleider aanwezig als er bewoners aanwezig zijn, dus ook ‘s nachts.

De begeleider helpt niet alleen met praktische zaken (zoals ook bij het begeleid wonen gebeurt), maar observeert goed en grijpt in waar nodig. Ook als je zelf misschien (nog) niet in de gaten hebt dat er hulp nodig is.

De begeleider helpt om problemen te voorkomen. Hierbij kun je denken aan problemen als: een paniekaanval, agressieproblemen, of impulsief iets doen waardoor een bewoner zichzelf en/of anderen in de problemen brengt.

Het grootste verschil met begeleid wonen is dus dat er altijd een begeleider aanwezig is.


Eetpunt in de wijk

Wil je lekker eten in de wijk? Elke vrijdagmiddag verzorgen enkele cliënten van Stichting OOK Begeleiding onder begeleiding een heerlijke, warme maaltijd.

Meer info

Kom je OOK gezellig mee-eten op vrijdag?

In verband met het coronavirus zal het eetpunt in Hofdael voorlopig niet doorgaan.

Elke vrijdagmiddag tussen 12:30 uur en 13:30 uur verzorgen de cliënten van Stichting OOK Begeleiding een heerlijke, warme, zelf bereide 3-gangen maaltijd tegen een kleine bijdrage van €5,- De cliënten stellen het menu samen, doen de inkopen, bereiden de maaltijd, dekken de tafel, serveren de maaltijd uit en heten je als gastheer / gastdame welkom!

We koken voor maximaal 18 personen en vol = vol. Welkom is iedereen die het leuk vindt om tussen de middag warm te eten. Dus jong en oud, gepensioneerden, werkenden, scholieren en verder iedereen die het leuk vindt om samen met anderen te eten en elkaar te ontmoeten. Vanaf 12.15 uur kan je binnenlopen en ben je van harte welkom om mee te eten!

De maaltijd wordt aangeboden in Centrum Hofdael aan de Molenstraat 23, 5664 HV te Geldrop.

Gelieve uiterlijk de dag vooraf aan te melden vóór 12:00 uur. Telefoon: 040-285 78 68 op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Mail: info.geldrop@ookbegeleiding.nl

Groepstraining

Bij Stichting OOK Begeleiding bieden we groepstraining aan voor ongeveer 10-15 jarigen.

Meer info

In deze training wordt er gewerkt aan gemeenschappelijke doelen. De doelen die aan bod komen tijdens de groepstraining zijn 1) Sociale vaardigheden 2) Inzicht over autisme opdoen 3) Het zelfstandig leren invullen van de vrije tijd.

De groepstraining vindt plaats op dinsdag van 15:00 tot 18:00 uur en woensdag van 13:00 tot 16:00 uur.

Stichting OOK Begeleiding
Nieuwendijk 13
5664 HA  Geldrop

(040) 285 7868
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
info.geldrop@ookbegeleiding.nl
AGB-code: 73732954

Autisme Centrum Rivierenland / Bommelerwaard 
Bosmanskamp 61
4191 MT  Geldermalsen
Van Heemstraweg 9
5301 PA  Zaltbommel
(0418) 519 324
info.acb@ookbegeleiding.nl